Yläkuva
kaari

Ekenäs konsertgarantiförening

ekgf_logo.JPG

är grundad 1955 för att värna och utveckla intresset för seriös klassisk musik. Föreningen arrangerar konserter och konsertresor med mottot kvalitet, omväxling och rimliga biljettpriser. Medlemsantalet är nära 300. Medlemmarna garanteras årligen minst fem musikevenemang och fem informativa medlemsbrev. Därtill kommer årsmötet med musikprogram. På biljettpriserna ges kännbar medlemsrabatt.

Föreningen är en av Ekenäs sommarkonserters instiftare år 2000 och medverkar årligen som arrangör med frivillig personal.

Medlemsrabatten gäller också vid sommarkonserterna. 

Konsertgarantiföreningens verksamhet och konserternas kvalitet stöds av talrika lokala samarbetspartners, av vilka de största är EKENÄS SPARBANK och KONTORAMA.

Välkommen på våra konserter och som medlem;
www.ekgf.fi
Ordförande Åsa Westerlund / asa.westerlund@evl.fi / 050-3003671