Yläkuva
kaari

Schjerfbeck.JPGHelene Schjerfbecks jubileumsår i Ekenäs

 En utställning om konstnären Helene Schjerfbecks (1862-1946) liv och konst öppnades i Ekenäs museicentrum EKTA i slutet av april 2012. Utställningen är permanent och fokuserar på Schjerfbecks tid i Ekenäs.


Helene Schjerfbeck bodde sammanlagt 16 år i Ekenäs, under åren 1925-1941. Både staden och västra Nyland var dock bekanta för henne redan före 1925 och i henner konstnärliga produktion finns ett flertal konstverk som är målade i Ekenäs och västra Nyland.


I den utställningen kommer Helene Schjerfbecks konstverk att växla med jämna mellanrum. Konstnärens liv och produktion presenteras med hjälp av interiörer. Helheterna är sammansatta av personliga föremål som har tillhört Helene Schjerfbeck, bland annat är hennes staffli utställt.


Ekenäs museicentrum EKTA

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Harald Holmström/VNLM