Yläkuva
kaari

IMG_2500.jpgRaseborg

 

Välkommen till staden Raseborg som grundades 2009 då Ekenäs, Karis och Pojo slogs samman och bildade Raseborgs stad. Staden har cirka 29 000 invånare och svenska som majoritetsspråk. Skärgård, mat och kulturhistoria är stadens specialiteter.

 

Sommaren 2016 fylls händelsekalendern av olika evenemang. Välkommen att bekanta dig t.ex med våra bruk i Fiskars, Billnäs och Svartå eller att se sommarteater vid Raseborgs slottsruiner. Mer information om evenemangen hittar du på Raseborgs stads webbplats www.raseborg.fi.